Najbliższe zawody

33. Drużynowe Zawody Strzeleckie

24.02.2024
Strzelnica klubowa ZSPP Kalisz
godz. 09:00

Regulamin zawodów TUTAJ

Kolejne zawody

20. Puchar Wiosny

16.03.2024
Strzelnica Karczemka k/Pleszewa
godz. 09:00

Regulamin zawodów wkrótce

Kolejne zawody

23. Turniej Wielkanocny ZK

22.03.2024
Strzelnica klubowa ZSPP Kalisz
godz. 17:00

Regulamin zawodów wkrótce

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Nowe rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 16 września 2014r. Nastąpiło kilka istotnych zmian. Mianowicie osoby posiadające pozwolenie, mają przechowywać broń w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się w pomieszczeniu spełniające kryteria magazynu broni. Dotychczasowi posiadacze maja na zmianę 5 lat. Osoby które uzyskały pozwolenie po wejściu rozporządzenia muszą dostosować się do nowym wymogów, czyli posiadać już sejf/szafe klasy S1.
Rozporządzenie zmieniło także dotychczasowe przemieszczanie się z bronią do celów sportowych. Od Października br, broń do celów sportowych o ile jest to możliwe nosi się jak broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej.

8. 1. Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach.
2. Broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze przylegającej
do ciała.
3. Broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe, ze względu na jej ilość i wielkość, nosi się w sposób określony w ust. 2.

Zmieniły się także kryteria dla magazynu broni (broń na okaziciela)

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 27, poz. 343).

Informacje cząstkowe, więcej w zamieszczonym rozporządzeniu.

Komentarze są zamknięte.