Kolejne zawody

30. Otwarte Mistrzostwa Południowej Wielkopolski
w strzelectwie sportowym o puchar TASOMIX

22.06.2024
Strzelnica Karczemka k/Pleszewa
godz. 08:00

Regulamin zawodów TUTAJ

SKŁADKI i LICENCJE NA 2021 R.

Koleżanki i koledzy,
od dzisiaj (1 grudnia 2020 r.) rozpoczynamy zbieranie składek członkowskich i opłat za licencje na kolejny rok. Prosimy o ich wpłacanie w kasie Klubu, u kolegi Krzysztofa Grzesiaka. Ostatecznym terminem wpłaty składek członkowskich jest – tradycyjnie – 31 marca 2021 r.

Z uwagi na obowiązujący tryb składania wniosków o licencję (przez portal PZSS), brak opłaconej składki członkowskiej i opłaty za wydanie licencji będzie skutkował brakiem potwierdzenia wniosku przez Klub. Dlatego prosimy najpierw opłacić składki i dopiero w dalszej kolejności składać wniosek przez portal PZSS.

Zatwierdzając wniosek o wydanie licencji na kolejny rok Klub jednocześnie potwierdza, że zawodnik spełnia wymogi dotyczące ilości startów w poszczególnych dyscyplinach. W związku z tym utrzymujemy zasadę pisemnego potwierdzenia przez zawodnika udziału w zawodach. Oświadczenie można złożyć na druku dotychczasowego wniosku o przedłużenie licencji ( w sekcji „Do pobrania” na stronie internetowej Klubu).

Przypominamy, że w przypadku zawodników, którzy nie wykażą się ilością startów niezbędną do przedłużenia licencji, warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie sprawdzianu praktycznego organizowanego przez Klub (na zasadach określonych przez Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego).

W razie pytań dotyczących składek lub licencji prosimy o kontakt z Sekretarzem Klubu, kolegą Krzysztofem Grzesiakiem.

Zarząd Klubu

Komentarze są zamknięte.