Następne zawody

Turniej Noworoczny

30.12.2023
Strzelnica klubowa ZSPP Kalisz
godz. 17:00

Regulamin zawodów tutaj

Historia zawodów

zgłoś problem


Historia zawodów  |  Zwycięzcy indywidualni  |  Klasyfikacja kobiet  |  Rekordy zawodów  |  Wyniki  |  Regulamin zawodów


 

Z okazji 5-lecia ZIEMI KALISKIEJ 1 lipca 1962r. Zarząd Powiatowy Ligi Przyjaciół Żołnierza w Kaliszu, wspólnie z redakcją ówczesnego dwutygodnika, zorganizowały na strzelnicy w Kościelnej Wsi – Wielkie Zawody Strzeleckie o puchar ZIEMI KALISKIEJ i ZP LPŻ w Kaliszu. Inicjatorami tej imprezy byli Mieczysław LEŃ i Bohdan ADAMCZAK (ZK) oraz Jan WILNER i Władysław DĘBOWSKI (ZP LPŻ). W tym też roku w październiku przeprowadzono II Wielkie Zawody Strzeleckie o puchar ZK i ZP LPŻ, postanawiając jednocześnie organizowanie tej imprezy każdego roku w październiku. Zawody odbywają się nieprzerwanie do dziś, mimo iż zmieniała się ich nazwa; Wielkie Zawody Strzeleckie, Mistrzostwa Strzeleckie Ziemi Kaliskiej, czy Jesienne Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej, oraz miejsce: strzelnica KOŚCIELNA WIEŚ (1962-1980) i strzelnica WOLICA (od 1981).
W świadomości mieszkańców byłego województwa, miasta i powiatu kaliskiego utrwaliły się jako najstarsza masowa impreza strzelecka. Na przestrzeni minionych 40 lat zmieniały się również regulaminy zawodów, konkurencje strzeleckie i broń (w początkowych edycjach strzelano z karabinów KB lub KBK i pistoletów TT lub PW-33).
Organizatorzy tej imprezy: redakcja ZIEMI KALISKIEJ oraz Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy (do 1975), Zarząd Miejski (do 1998), Zarząd Rejonowy LOK w Kaliszu, a także Urząd Powiatowy, Urząd i Zarząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu, są też głównymi sponsorami tych zawodów, fundując puchary i nagrody rzeczowe: W klasyfikacji indywidualnej: I – II zawody – wspólny puchar redakcji ZIEMI KALISKIEJ i Zarządu Powiatowego Ligi Przyjaciół Żołnierza w Kaliszu III – XIV – puchar przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu XV – puchar naczelnika miasta i powiatu Kalisz XVI – XLII – puchary ufundowane przez ZM i ZR LOK oraz zakłady pracy i instytucje miasta Kalisza W klasyfikacji zespołowej: III – XV – puchar przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kaliszu XVI – XLII – puchar wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, prezydenta miasta Kalisza i starosty Kaliskiego W klasyfikacji zespołowej juniorów: IX – XLII – puchar redakcji ZIEMIA KALISKA. Przeprowadzenie tych zawodów możliwe było i jest dzięki zaangażowaniu działaczy, organizatorów i sędziów strzelectwa sportowego, Zarządu Miejskiego i Rejonowego LOK oraz 
KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu.

 

Kalisz, 2002 rok