Najbliższe zawody

MISTRZOSTWA KSS LOK BURSZTYN w KALISZU w strzelaniu z karabinu i pistoletu centralnego zapłonu

TURNIEJ TRZECH STRZELNIC - TRAP50
edycja Wolica

Składki członkowskie

zgłoś problem

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu z dnia 20 marca 2009 roku, składka członkowska wynosi:

– dzieci i młodzież do lat 23 – 60 zł
– pozostałe osoby – 240 zł

oraz wpisowe do Klubu:

– dzieci i młodzież do lat 23 – bez wpisowego
– pozostałe osoby – 100 zł

Składkę członkowską należy wpłacać osobiście w siedzibie Klubu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca roku, którego składka dotyczy.