Zarys historii

zgłoś problem

1955 – 2005

1. Klub Sportów Ogólnowojskowych Ligi Przyjaciół Żołnierza/Ligi Obrony Kraju w Kaliszu
1955 – 1958


Godło Ligi Przyjaciół Żołnierza

Krajowa Konferencja Zjednoczeniowa Ligi Przyjaciół Żołnierza, Ligi Morskiej i Ligi Lotniczej odbyta w Warszawie w dniu 10 maja 1953 roku oraz dokonane scalenie Powszechnej Organizacji SŁUŻBA POLSCE spowodowało, iż Liga Przyjaciół Żołnierza przejęła całokształt działalności sportowo-obronnej w kraju. Rozwój sportu masowego przyczyniał się w konsekwencji do wyłaniania grup najbardziej uzdolnionej młodzieży i jej zaangażowania w uprawianiu sportu wyczynowego. Sprawiało to konieczność tworzenia nowych form organizacyjnych, obok istniejących dotychczas kół Ligi Przyjaciół Żołnierza – klubów uprawiających sport wyczynowy. Taką formą organizacyjną w zakresie sportów obronnych i strzelectwa były Kluby Sportów Ogólnowojskowych.
W latach 1953-1955 LPŻ uzyskiwała poważne osiągnięcia w rozwoju sportu, a jej reprezentanci zajmowali czołowe miejsca w imprezach krajowych i międzynarodowych. W najbardziej popularnej dyscyplinie sportu w LPŻ – w strzelectwie sportowym, ustanowiono 5 rekordów Polski (Barbara Jaskulska i Maria Marchewczyk), a ilość sportowców LPŻ zdobywających klasy sportowe systematycznie wzrastała.
W Kaliszu Powiatowy Zjazd Zjednoczeniowy LPŻ, LL i LM odbył się w dniu 22 czerwca 1953 roku. W tym czasie na terenie miasta strzelectwo sportowe uprawiało Koło Sportowe STAL przy WSK oraz Koło Sportowe WŁÓKNIARZ przy Kaliskich Zakładach Przemysłu Jedwabniczego – i powołanie klubu SOW LPŻ natrafiało na silną konkurencję z uwagi na poziom sportowy jak i posiadany sprzęt sportowy. Koła Sportowe STAL i WŁÓKNIARZ posiadały również kadrę instruktorów, sędziów strzelectwa sportowego (uprawnienia uzyskali w Poznaniu w 1954 roku) oraz zawodników, z których wymienić należy:
– STAL:
Lucyna Baziuk, Augusta Dziubek, Jan Wistechube, Piotr Raczak, Henryk Dominiak, Stanisław Mazurek, Jerzy Szczawiński, Jerzy Stempiń, Zenon Nowacki i Tadeusz Pasik
– WŁÓKNIARZ;
Piotr Baziuk, Stanisław i Józef Stępień, Stefan Burzyński, Stefan Pisuła, Stanisław Marucha, Ryszard i Zdzisław Bryja i Henryk Kowaliński.
W tym czasie zawody strzeleckie odbywano na strzelnicy w Kościelnej Wsi, organizowane przez Miejski Komitet Kultury Fizycznej w Kaliszu o Mistrzostwo Powiatu Kaliskiego (1953) oraz Miasta Kalisza (1954), w których dominowała Lucyna Baziuk. Uczestniczyła ona także w imprezach wojewódzkich i centralnych (III m-ce w Szczecinie w Spartakiadzie CRZZ).
W roku 1955 po przejęciu broni i sprzętu z powszechnej Organizacji SŁUŻBA POLSCE oraz wobec trudności finansowych STALI i WŁÓKNIARZA powołano KLUB SPORTÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH LIGI PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA w Kaliszu. Inicjatorami powołania był Władysław Dębowski – pracownik Zarządu Powiatowego LPŻ od 1954 roku, pełniący później funkcję kierownika Klubu SOW LPŻ oraz Feliks Pietkiewicz, Roman Ostenda, Zygmunt Smolczyński, Zygmunt Miszczyk a przede wszystkim działacze i zawodnicy STALI i WŁÓKNIARZA; Piotr i Lucyna Baziuk, Jan Wistechube, Lech Chabierski, Stanisław Marucha, Stefan Burzyński, Stefan Pisuła i Józef Stępień (występując również do 1957 roku w imprezach branżowych w barwach tych kół). Przewodniczącym Rady Klubu SOW LPŻ wybrany został kpt. rez. Michał Majewski a siedziba klubu mieściła się w Zarządzie Powiatowym LPŻ przy al. Wolności 2 a od 1957 roku przy ul. Parczewskiego 9a.
Klub Sportów Ogólnowojskowych LPŻ w Kaliszu rozpoczął działalność sportowo-szkoleniową w sekcjach; strzeleckiej, topograficznej, saperskiej oraz obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMAR) wśród społeczeństwa miasta i powiatu kaliskiego organizując głównie działalność szkoleniową, wystawy i ćwiczenia. Jednak główną formą w zakresie sportu było strzelectwo uprawiane na bazie strzelnicy wojskowej w Kościelnej Wsi k/Kalisza oraz treningi na strzelnicy przy ul. Łaziennej a także prowadzone szkolenie I i II stopnia (masowe) i III stopnia (strzelectwo sportowe) według programów ZG LPŻ. Podstawową bronią używaną do uprawiania sportu i szkolenia były; kbks wz 48, kbks-1 i 5 strzałowe, karabinki pneumatyczne prod. czeskiej oraz różnorodna broń bojowa np. kbk MOSIN. Główne konkurencje obowiązujące w tym czasie to:
* kpn (W1) – 10 m – 3 postawy x 10 (9 próbnych)
* kbks 12 – 50 m – leżąc 10 strzałów (3 próbne)
* kbks 8 – 100 m – leżąc 40 strzałów (10 próbnych)
* kbks 7 – 50 m – 3 postawy x 10 (9 próbnych)
Szkolenie strzeleckie masowe i sportowe do roku 1959 obejmowało rokrocznie około 300 osób.
W roku 1956 zainaugurowano powiatowe zawody strzeleckie z okazji Dnia Kobiet (zwyciężyła Lucyna Baziuk) oraz zawody kwalifikacyjne do I Wojewódzkiej Spartakiady LPŻ w Poznaniu. Lucyna Baziuk zwyciężając eliminacje powiatowe, w Poznaniu zajęła dwukrotnie II miejsce (kbks-4 i kbks-6) kwalifikując się na Centralną Spartakiadę LPŻ w Szczecinie – poprzedzone zgrupowaniem kadry wojewódzkiej w Sierakowie. W tym samym roku rozpoczęto organizować zawody z okazji rocznic powstania LPŻ i Dnia Wojska Polskiego (w październiku) oraz Pneumatyczne Zawody Strzeleckie LPŻ o nagrody prowadzone przez komitet organizacyjny pod przewodnictwem Henryka Grochowskiego (główna nagroda – motocykl).
Czołowymi zawodnikami Klubu byli w tym czasie: Lucyna Baziuk, Stanisław Marucha, Piotr Baziuk, Katarzyna Marucha, Jan Wistechube, Jerzy Góźdź, Józef Grabina, Piotr Grabski, Lech Chabierski, Piotr Raczek i Roman Ostenda.


Przejdź do strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]