Najbliższe zawody

22. Zawody Strzeleckie Rezerwistów Wojska Polskiego

Regulamin zawodów tutaj



Mistrzostwa KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu w strzelaniu z broni śrutowej (rzutki)

Regulamin zawodów tutaj