Najbliższe zawody

26 Otwarte Mistrzostwa Południowej Wlkp. o puchar TASOMIX

Informacja

Klubowiczu

Zapisz się do naszego newslettera, a na adres email otrzymasz informacje o aktualnościach, najbliższych zawodach, zmianach. Będziesz wiedzieć o wszystkim w pierwszej kolejności.


Zarys historii

zgłoś problem

 

1959 – 1966


Herb Kalisza

W roku 1959 zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów nadzór państwowy nad Ligą Przyjaciół Żołnierza objął Minister Obrony Narodowej. U podstaw tej decyzji leżało dążenie do ściślejszego powiązania działalności Ligi – jako społecznej organizacji z ogólnymi zadaniami obronnymi kraju. Ministerstwo Obrony Narodowej jako najbardziej kompetentne w sprawach obronności, było w stanie dopomóc w sprecyzowaniu kierunków działania Ligi, a także udzielać jej niezbędnej pomocy przy realizacji zadań obronnych. Wyrazem tego było przekazanie znacznej ilości broni sportowej i bojowej oraz amunicji.
Uwarunkowania te miały jednak odzwierciedlenie w nowych zadaniach dla całej organizacji, a zwłaszcza Klubów SOW. Obejmowały one rozwój szkolenia obronnego i masowe imprezy obronne, uzupełniające działalność obronną w zakresie obronnego przysposobienia społeczeństwa, rezygnując z wyczynowego uprawiania sportu.
W latach 1959/60 wprowadzono regulaminy masowych imprez:
* Zimowych Zawodów Walterowskich (styczeń – marzec)
* Masowych Zawodów Kościuszkowskich (maj – październik)
odgrywających główną rolę w sportowych zadaniach klubów SOW. Rozszerzone zostały kierunki działalności sportowo-obronnej w ramach SOW na; szermierkę we wszystkich konkurencjach, narciarstwo, pięciobój nowoczesny, łucznictwo, kolarstwo i turystykę. Od roku 1962 LPŻ była organizatorem Terenowych Oddziałów Samoobrony – angażując również aktyw klubów SOW.
Wytyczne Zarządu Głównego LPŻ uzasadniając te zmiany, zwracały uwagę, iż sport wyczynowy angażował znaczne siły organizacji, szczególnie w zakresie kadr instruktorskich i środków finansowych, ze szkodą dla sportu masowego. Kluby LPŻ powinny być organizatorami szkoleniowo-sportowymi i ośrodkami masowej pracy wyszkoleniowej i wyjaśniającej, powołanymi do szerokiego propagowania i rozpowszechniania wiedzy wojskowej i wojskowo-technicznej oraz dla okazywania organizacyjnej i metodycznej pomocy ogniwom podstawowym LPŻ jakimi są koła, dla przygotowania instruktorów społecznych i trenerów.
Kaliski Klub Sportów Ogólnowojskowych LPŻ zrzeszał 70 członków w dwóch samodzielnych sekcjach; strzeleckiej (48) i szermierczej (16) oraz 6 osób uprawiających czworobój (mimo tak małej ilości uprawiających tą dyscyplinę, był znaczącym ośrodkiem w ramach województwa poznańskiego).
Zadania szkoleniowe realizowane były w 4 sprawnościach:
* strzelecka I stopnia – 1960 – 27 osób – 1961 – 58 osób
* strzelecka II stopnia – 1960 – 80 osób – 1961 – 230 osób
* topograficzna – 1960 – 27 osób – 1961 – zaniechano szkolenia
* saperska – 1960 – 30 osób – 1961 – zaniechano szkolenia
Najpopularniejszą formą działalności klubu SOW były masowe zawody i Spartakiady Kościuszkowskie, w których powiat kaliski dominował w ramach województwa poznańskiego, zdobywając na własność proporzec współzawodnictwa ZW LPŻ (za trzykrotne zajęcie pierwszego miejsca w latach 1960 – 1962). W zawodach kościuszkowskich brało udział w tym czasie; 1959 – 2.637 osób, 1960 – 3.037, 1961 – 4.050, 1962 – 4.500.
Udzielona pomoc wojska w postaci kilku egzemplarzy broni wyczynowej (karabinki MC-12, Brno 4 i prod. węgierskiej) poprawiła wyposażenie czołowych zawodników, jednak nie na miarę potrzeb i oczekiwań.
W latach 1959 – 1960 odbywano zawody strzeleckie w październiku z okazji XV i XVI rocznicy powstania LPŻ i Dnia Wojska Polskiego, w których dominował Stanisław Marucha – wychowanek klubu trenujący już w tym czasie w KS Gwardia Zielona Góra.
W roku 1961 z okazji jubileuszu 1800-lecia miasta Kalisza odbyły się zawody strzeleckie z udziałem zespołów z Krotoszyna, Środy Wlkp., Ostrowa Wlkp., Wrześni, jednostek wojskowych z Krosna i Kalisza oraz zespołów kół i klubów LPŻ z terenu Kalisza. Fakt dużego zainteresowania tą imprezą zrodził inicjatywę organizacji cyklicznej imprezy strzeleckiej i Zarząd Powiatowy LPŻ, wspólnie z Redakcją Ziemi Kaliskiej, zorganizowały I Wielkie indywidualne Zawody Strzeleckie o puchary organizatorów – 1 lipca 1962 oraz II Wielkie Zawody Strzeleckie w październiku 1962 roku. Zawody te zapoczątkowały odbywaną rokrocznie w październiku najbardziej masową imprezą strzelecką powiatu, miasta i późniejszego województwa kaliskiego i mimo, iż jej głównym organizatorem był i jest ZP LPŻ (LOK), ZM (ZR) LOK w Kaliszu, to realizowaną przez aktyw Klubu SOW (później KSS), a występujący zawodnicy i zespoły klubu były i są reprezentacją miasta Kalisza.
W tym czasie czołowymi zawodnikami klubu byli; Jerzy Góźdź, Zenon i Ryszard Kłopotek, Zdzisław Rutowicz, Eugeniusz Miśkiewicz, Marian Dulski, Stefan Daszewski, Ryszard Grzeliński, Bazyli Krakowski, natomiast działaczami i sędziami strzelectwa; Jan Wistechube, Władysław Dębowski, Feliks Pietkiewicz, Roman Ostenda, Leszek Zych, Kazimierz Kasprzak, Czesław Gryndziński. Prezesem Klubu w 1961 roku wybrano Feliksa Pietkiewicza.


Godło Ligi Obrony Kraju

W roku 1962 nastąpiła zmiana nazwy organizacji na LIGA OBRONY KRAJU, a VI Powiatowy Zjazd LOK w Kaliszu określił główne kierunki pracy Klubu SOW na tworzenie Terenowych Oddziałów Samoobrony oraz szkolenie ogólnowojskowe. Zmiany te spowodowały rezygnację z działalności w klubie części działaczy i zawodników (Lucyna Baziuk), spadek ilości uczestników Spartakiady Kościuszkowskiej w 1963 roku do 2.163 osoby i w roku tym Zarząd postanowił zawiesić działalność Klubu postulując wcielenie jego członków oraz przekazanie sprzętu do oddziału samoobrony.
Jednak już w następnym roku nastąpiła aktywizacja członków w związku z inicjatywą budowy strzelnicy sportowej w Kaliszu przy Wale Jagiellońskim i mimo, że klub zrzeszał jedynie 25 osób – ich udział a zwłaszcza Prezesa Feliksa Pietkiewicza w Społecznym Komitecie Budowy Strzelnicy był bardzo aktywny. W ramach imprez sportowych, obok spartakiad kościuszkowskich (1964 – 3.482, 1965 – 3.000, 1966 – 3.132) zainaugurowano przeprowadzenie Mistrzostw Klubu z broni sportowej. Podjęto współpracę ze Studium Nauczycielskim w Kaliszu i kaliskimi szkołami. Dominującą jednak rolę odgrywały imprezy sportowo-obronne oraz październikowe zawody strzeleckie o Puchar Ziemi Kaliskiej.
W latach 1962 – 1966 działalność klubową rozpoczęli; Andrzej Tomczak, Stanisław Majtas, Tomasz Kwinta, Zbigniew Musisz, Edward Blesmanowicz, Stanisław Kaczmarek i Józef Mruk.
W roku 1964 przybył do Kalisza Stanisław Marucha – członek kadry narodowej w strzelectwie sportowym i uczestnik Olimpiady w Tokio (później również w Montrealu).
W roku 1966 zdano posiadaną broń bojową do ZW LOK w Poznaniu i zaniechano tym samym prowadzenia imprez i szkoleń z tego typu broni.


Przejdź do strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]