Najbliższe zawody

26 Otwarte Mistrzostwa Południowej Wlkp. o puchar TASOMIX

Informacja

Klubowiczu

Zapisz się do naszego newslettera, a na adres email otrzymasz informacje o aktualnościach, najbliższych zawodach, zmianach. Będziesz wiedzieć o wszystkim w pierwszej kolejności.


Zarys historii

zgłoś problem

 

1976 – 1983
 
 
Herb Ziemi Kaliskiej

W roku 1975 utworzono województwo kaliskie i zmienione zostały struktury organizacyjne LOK; powołano w Kaliszu Zarząd Wojewódzki LOK a w roku 1976 Zarząd Miejski LOK, któremu podporządkowany był KSS LOK (siedziba klubu przeniesiona została do Ośrodka Szkolenia Kierowców i Przysposobienia Obronno-Politechnicznego LOK w Kaliszu ul. Kordeckiego.
Nastąpiła również zmiana przynależności do Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego w Opolu. Klub stał się z racji tradycji i poziomu sportowego główną jednostką strzelecką województwa kaliskiego zarówno w zakresie sportowym jak i organizacji imprez.
W tym czasie następują również zmiany w składzie kierownictwa Zarządu Klubu. Miejsce żelaznego prezesa Feliksa Pietkiewicza zajmuje Kazimierz Kasprzak (1977 – 1979) oraz Roman Ostenda (1979 – 1984), ale w składzie Zarządu dominować zaczynają; Czesław Bębel, Jerzy Sawczyn, Ireneusz Bęcki, Małgorzata Chmielewska (zd. Blesmanowicz) i Piotr Blesmanowicz, Andrzej i Stanisław Tomczak, Edward Blesmanowicz, którzy wspólnie z Wacławem Wojciechowskim, Władysławem Dębowskim, Jerzym Kowalczykiem, Marianem Dulskim i Stanisławem Majtasem tworzą nowy rozdział w historii klubu.
Obok działaczy i zawodników rozpoczynało w klubie treningi ich drugie pokolenie stanowiąc kadrę klubową juniorów i juniorów młodszych: Piotr Ostenda, Małgorzata i Piotr Bębel, Piotr Tomczak, Jan Małgorzata Dulscy, Sebastian i Dorota Sawczynowie oraz Marek Witczak, Jacek Chojnacki, Jacek Michalski, Iwona Żebrucka, Waldemar Miklas, Grzegorz i Wojciech Szymczakowie, natomiast seniorów; Stanisław Majtas, Andrzej, Stanisław i Zofia Tomczakowie, Czesław Bębel, Jerzy Perskawiec, Stefan Białek i Barbara Kordylas.
Zarząd pracę swą oparł na cokwartalnych posiedzeniach oraz podsumowaniu sezonu sportowego odbywanych corocznie w formie zebrań sprawozdawczych w miesiącu marcu (stan ten trwał do roku 1980).
Wraz z utworzeniem Zarządu Wojewódzkiego LOK zmianie uległ system imprez sportowych. Rokrocznie przeprowadzano zawody wojewódzkie LOK z broni sportowej (głównie w Ostrowie Wlkp., Krotoszynie lub Kaliszu), oraz z broni pneumatycznej (Ostrów Wlkp.), poprzedzane mistrzostwami klubu. Ustanowiono również strefy eliminacyjne do mistrzostw Polski LOK – województwo kaliskie rywalizowało z jeleniogórskim, legnickim, leszczyńskim, opolskim, wałbrzyskim i wrocławskim (tylko zwycięski zespół kwalifikował się do zawodów centralnych). O ile zespół klubowy dominował w imprezach wojewódzkich i stanowił trzon reprezentacji województwa, to w zawodach strefowych plasował się na miejscach II, III i IV nie mogąc zakwalifikować się omawianym okresie do imprez centralnych, mimo wielu zwycięstw indywidualnych w poszczególnych konkurencjach: Czesław, Piotr i Małgorzata Bębel karabinek sportowy, Piotr Tomczak – pistolet szybkostrzelny czy Stanisław Tomczak – pistolet dowolny szybkostrzelny.
Mając na uwadze rozszerzenie kalendarza imprez inicjowano zawody między klubami strzeleckimi Kalisz – Jarocin (1977 i 1978), KWMO – LOK (1979), KSS LOK – OSSW (1979 – 1980) oraz imprez propagujących strzelectwo masowe; kierownictw zakładów pracy, na festynach Ziemi Kaliskiej, Trybuny Ludu oraz szeregu innych. Stanowiły one również formę zdobywania środków finansowych.
Wspomniane zawody klubowe wyłaniały począwszy od 1977 roku mistrza oraz I i II wicemistrza klubu oraz najlepszego juniora (obowiązywała łączna ilość punktów kbks + psp) a od 1982 roku wprowadzono podział na broń długą i krótką (nagrodami były puchary przechodnie, nagrody rzeczowe i dyplomy.
Podstawową bazę stanowiła w dalszym ciągu strzelnica w Kościelnej Wsi, ale jej stan techniczny i postępująca dewastacja doprowadziła do zaniechania prowadzenia tam treningów, zawodów i przeniesienia się na strzelnicę Wolicy. W 1982 roku na strzelania i treningi z broni pneumatycznej wykorzystywano okazjonalnie sale; OSK i POP LOK, WDK i TKKF.
W latach 1975 – 1979 nastąpiła znaczna poprawa w wyposażeniu w sprzęt strzelecki poprzez przydział z ZG LOK karabinków pneumatycznych prod. NRD, zakup przez ZM LOK 3 karabinków standard Vostock URAL i pistoletów Margolin a uzyskiwane środki finansowe pozwalały na zakup lepszej amunicji, wykonanie kurtek strzeleckich, rękawic, wałków itp. Nastąpiła zmiana konkurencji strzeleckich, zamiast powszechnie stosowanej kbks 7a szkolenie prowadzono w konkurencjach regulaminu PZSS – kst i kdw 60l, kst 3×20, psp 30+30 oraz broni pneumatycznej.
Stan członków klubu w tym okresie oscylował w granicach 55 – 85 i w poszczególnych latach przedstawiał się następująco: 1976 – 82 (nowoprzyjętych 6), 1977 – 82 (7), 1978 – 55 (11), 1979 – 60 (8), 1980 – 68 (11), 1981 – 70 (7), 1982 – 75 (14), 1983 – 116.
Obok prowadzonej działalności strzeleckiej członkowie klubu (Władysław Dębowski, Roman Ostenda i Feliks Pietkiewicz) zajmowali się również szkoleniem młodzieży, organizacją imprez w zakresie letnich sportów obronnych (letni trójbój obronny, wielobój sztafetowy i pojedynek strzelecki), ale nie osiągali w tym zakresie znaczących sukcesów. Również prowadzone szkolenie młodzieży w ramach eliminacji do Spartakiad Młodzieży (zlecane przez MKKFiT) nie procentowało medalowymi lokatami.
Okres 1980 – 1982 związany z wydarzeniami na Wybrzeżu, przesileniami politycznymi i stanem wojennym, wpłynął paraliżująco na działalność klubu. Dokonywane deponowanie broni w magazynach LOK bądź MO uniemożliwiło prowadzenie treningów i szkolenia a odbywane zawody klubowe, zawody kalendarza ZW LOK oraz jesienne zawody strzeleckie miały bardzo ograniczony zakres. Zaniechano również posiedzeń Zarządu i dopiero na początku 1983 roku próbowano reaktywowania działalności, wykazując na koniec tego roku 116 członków (niestety jedynie figurujących w ewidencji, z których zdecydowana większość nie opłacała składek członkowskich i nie brała żadnego udziału w działalności klubu). Próbowano odtworzyć tradycję klubu powołując kronikarzy w osobach Stanisława Tomczaka i Jerzego Sawczyna. Wśród nowych członków pojawili się; Ryszard Rogacki, Henryk Kubik i Stanisław Krawczyk – późniejsi czołowi działacze i zawodnicy klubu.
W okresie 1975 – 1983 czołowy aktyw klubu zasiadał we władzach – ZW i ZM LOK w Kaliszu: Marian Dulski, Krzysztof Grzesiak, Stefan Kaziród, Jerzy Kowalczyk, Bazyli Krakowski i Zbigniew Musisz, Roman Ostenda, Władysław Dębowski i Czesław Bębel.
Zwiększyła się ilość odznaczeń i wyróżnień dla działaczy KSS LOK przyznawanych przez ZG i ZW LOK:
* Złota Odznaka Zasłużony Działacz LOK – 15 osób
* Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz LOK – 20 osób
* Brązowa Odznaka Zasłużony Działacz LOK – 18 osób
* Złoty, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla LOK – 5 osób.


Przejdź do strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]