Najbliższe zawody

26 Otwarte Mistrzostwa Południowej Wlkp. o puchar TASOMIX

Informacja

Klubowiczu

Zapisz się do naszego newslettera, a na adres email otrzymasz informacje o aktualnościach, najbliższych zawodach, zmianach. Będziesz wiedzieć o wszystkim w pierwszej kolejności.


Zarys historii

zgłoś problem

1991 – 1995
 
 
Logo KSS BURSZTYN

W roku 1991 Zarząd wznawia działalność choć panująca w nim atmosfera nadal nie sprzyja właściwej pracy. Zwołane w dniu 21 września 1991 roku zebranie sprawozdawcze Klubu krytycznie ocenia pracę Zarządu powodując jego dymisję i wybór nowych władz. Prezesem Klubu wybrano Edwarda Błotnego, Wiceprezesami zostali; Czesław Bębel (ds. sportu) i Ryszard Senkowski (ds. organizacyjnych), Skarbnikiem Jerzy Kłos, Członkami Zarządu; Ryszard Rogacki i Stanisław Tomczak (w trakcie kadencji dokooptowano do składu Zarządu Radosława Skurtysa, Ryszarda Sobczaka i Henryka Kubika). Zmieniono również Komisję Rewizyjną, Przewodniczącym został Stanisław Majtas oraz Członkami Stanisław Cieśla i Stanisław Kaczmarek. Dokonane zmiany rozpoczęły okres dynamicznej pracy Zarządu, który zbierając się na swych posiedzeniach raz w miesiącu oraz w grudniu organizując ogólne zebranie sprawozdawcze członków, ukierunkowywał działalność klubu. Jednym z pierwszych zadań była weryfikacja członków (pozostało 27), ale ożywiona działalność spowodowała napływ nowych członków oraz powrót w szeregi klubu starszych działaczy. Na koniec 1991 roku klub zrzeszał 50 członków (nowoprzyjętych 17), 1992 – 99 (51), 1993 – 146 (71), 1994 – 168 (31), 1995 – 171 (46). Siedzibę klubu przeniesiono do Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK na Wał Piastowski 5.
Mając na uwadze materialne zabezpieczenie ambitnych planów, ustanowiono nowe wysokości składek członkowskich (wprowadzając wpisowe do klubu), dokonano otwarcia klubowego konta bankowego w Banku Spółdzielczym w Kaliszu oraz wystosowano pisemne prośby do sponsorów o udzielenie finansowego wsparcia. Poinformowano osoby posiadające broń sportową (którą uzyskali na podstawie zaświadczeń z KSS LOK) o obowiązku przynależności do klubu. Bardzo cenną okazywała się finansowa pomoc ze strony Wojewódzkiej Federacji Sportu i Urzędu Miejskiego w Kaliszu, pozwalająca na start zawodników klubu w imprezach zewnętrznych. Rozbudowano kalendarz imprez klubowych, które również przynosiły wymierne korzyści finansowe (Zawody o Puchar Niepodległości, Drużynowe Zawody Strzeleckie, Zawody Biznesmenów z broni pneumatycznej i sportowej). Działania te pozwoliły na osiągnięcie niezależności finansowej umożliwiającej zakup sprzętu i amunicji (po rezygnacji przez LWP z przydziałów dla LOK) oraz zabezpieczało udział czołowych zawodników klubu we wszystkich ważniejszych imprezach strzeleckich kraju, z Mistrzostwami Polski (PZSS i LOK) włącznie.
Dokonano nowelizacji regulaminu klubu, przyjęto logo klubu oraz wykonano odznaki klubowe. W roku 1992 wprowadzono także regulamin premii za osiągnięte wyniki sportowe, oraz regulamin wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o zakup broni sportowej.
Podstawowym problemem była jednak sportowa baza szkoleniowa w Kaliszu. Możliwość prowadzenia strzelań w okresie zimowym spełniała strzelnica w II LO w Kaliszu, ale ograniczona możliwość w jej wykorzystaniu, skłaniała do poszukiwania innych rozwiązań. W roku 1992 z inicjatywy Dyrektora ZSZ Nr 2 Tomasza Kwinty i nauczyciela PO Radosława Skurtysa zrodziła się koncepcja wykorzystania jednej piwnicy tej szkoły na strzelnicę pneumatyczną. Efekty były już widoczne po trzech miesiącach, gdy zorganizowano jej otwarcie i pierwsze drużynowe zawody strzeleckie; KSS LOK, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, II LO oraz ZSZ Nr 2 o puchar KSS LOK Bursztyn. Zaangażowanie członków klubu (Czesław Bębel, Stanisław i Piotr Tomczak, Krzysztof Grzesiak, Stanisław Krawczyk i Radosław Skurtys) oraz uczniów ZSZ Nr 2, jak również wszechstronna pomoc Tomasza Kwinty doprowadziła do powstania nowoczesnej, zautomatyzowanej strzelnicy pneumatycznej o 14 stanowiskach. Stała się ona wizytówką strzelectwa w województwie i miejscem przeprowadzania większości imprez z broni pneumatycznej. Umożliwiała wreszcie prowadzenie cyklicznych szkoleń oraz treningów młodzieży, a zatrudnienie Radosława Skurtysa pozwoliło rozszerzyć zakres prowadzonego szkolenia (3 razy w tygodniu). Drugim miejscem prowadzenia treningów z broni pneumatycznej (tylko w okresie letnim) była 3 stanowiskowa strzelnica przy Wale Piastowskim 5, umożliwiająca prowadzenie treningów w okresie wakacyjnym oraz imprez typu Akcja Lato.
W roku 1993 inicjatywa Prezesa Edwarda Błotnego doprowadziła do reaktywowania sekcji strzeleckiej w ZSZ Nr 1 w Kaliszu i wykorzystania istniejącej na strychu szkoły strzelnicy sportowo-pneumatycznej. Pozwoliło to na prowadzenie treningów i poszukiwanie talentów również w tej szkole. Mniejsze znaczenie miała wobec przejściowych trudności strzelnica w II LO. Istniejąca baza do prowadzenia strzelań pneumatycznych przyczyniła się do zdominowania pracy szkoleniowo-treningowej z tego typu broni.
Istotny wpływ miał na to również brak w Kaliszu warunków do odbywania strzelań z broni sportowej. Wobec utrudnień w możliwości korzystania ze strzelnicy w Wolicy, w roku 1991 uzyskano zgodę Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej na prowadzenie tam treningów i zawodów, jednak specyfika tej strzelnicy była powodem rezygnacji z tego obiektu. W tym czasie treningi prowadzone były na (zdewastowanej) strzelnicy Zespołu Szkół Ogrodniczych w Opatówku, strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w m. Cieśle k/Pleszewa, a zawody na strzelnicy myśliwskiej w Wolicy (później odpłatnie).
Mając zabezpieczoną bazę szkoleniową rozpoczęto starania o pozyskanie odpowiedniej broni wyczynowej. ZW LOK zakupił pistolet pneumatyczny TAU-7 (prod. czeskiej), natomiast klub ze środków własnych zakupił dalsze 6 egzemplarzy tej broni. ZG LOK przekazał natomiast karabinek pneumatyczny MLG Suhl oraz karabinek standard m-ki ANSCHUTZ (oba w stanie znacznego zniszczenia) ale dzięki Czesławowi Bęblowi doprowadzono je do właściwego stanu. Ambitne zamierzenia klubu wymagały jednak posiadania sprzętu wyczynowego. Dzięki ofiarności sponsorów klubu w roku 1994 zakupiono 2 karabinki pneumatyczne m-ki FEINWERKBAU-601 oraz pistolet pneumatyczny tej firmy model C-20. Zakupiono również pistolet dowolny TOZ-35 oraz pistolet pneumatyczny 5 strzałowy m-ki CONDOR(prod. czeskiej). Dzięki pomocy Stanisława Majtasa pozyskano 3 egzemplarze karabinków standard m-ki VOSTOCK SM-2 oraz pistolet pneumatyczny LOEWE. Zakupiono ponadto 6 kurtek strzeleckich, rękawice oraz amunicję. Członkowie klubu wykonali również obrotnicę pneumatyczną (Stanisław Tomczak, Czesław Bębel i Stanisław Krawczyk).
W 1992 roku do klubu wstąpiła grupa młodzieży z II LO; Wioletta Marszałek, Agnieszka Cieślak, Przemysław Czarczyński, Klaudiusz Wojtczak, Michał Błotny, Piotr Szereda, Maciej Zemfler, stanowiąc wraz z seniorami; Stanisław i Piotr Tomczak, Stanisław i Jerzy Krawczyk, Ryszard Rogacki, Zbigniew Dyzner, kadrę klubu. W 1993 roku wyłoniono grupę młodzieży osiągających znaczące wyniki z SP Nr 1, ZSZ Nr 2 oraz II LO (Dominik Kasprzak, Artur Dębowy, Michał Skowroński, Izabela Skowrońska, Violetta Janowska, Mikołaj Morkowski). W tym też roku opracowany został program szkolenia wstępnego młodzieży szkół podstawowych i poszukiwania talentów realizowany przez Radosława Skurtysa. Rozpoczęte od 1994 roku szkolenie w ZSZ Nr 1 przez Edwarda Błotnego wyłoniło kilku utalentowanych juniorów młodszych, którzy wstąpili do klubu; Marcin i Krzysztof Boczek, Paweł Jaśko, Marcin Piaskowski, Przemysław Kucharski i Aureliusz Przybyłek.
Od roku 1991 dotychczasowy kalendarz imprez został poważnie zmieniony i rokrocznie wzbogacany o nowe zawody klubowe, które wraz z imprezami ZW LOK i ZR LOK dawał szeroką gamę możliwości udziału, osiągania wyników i podnoszenia poziomu sportowego i przedstawiał się następująco:
* styczeń
– rejonowe zawody strzeleckie (pn – organizator ZR LOK)
– okręgowe zawody strzeleckie (pn – ZW LOK)
* luty
– zgrupowanie zimowe (pn – KSS LOK)
– zawody strzeleckie po feriach (pn – KSS LOK)
– międzyszkolna liga strzelecka (pn – KSS LOK + KO)
– drużynowe zawody strzeleckie (pn – KSS LOK)
* marzec
– zawody strzeleckie biznesmenów (pn – KSS LOK)
– mistrzostwa KSS LOK (pn – KSS LOK)
* kwiecień
– międzyszkolna liga strzelecka (pn – KSS LOK + KO)
* maj
– mistrzostwa KSS LOK (mk – KSS LOK)
– okręgowe zawody strzeleckie (mk – ZW LOK)
* czerwiec
– mistrzostwa województwa klasy powszechnej (mk – KSS LOK + ROLMEX)
– zawody strzeleckie zakończenia roku szkolnego (pn – KSS LOK)
* lipiec
– letnie zgrupowanie szkoleniowe (pn/mk – KSS LOK + KO)
* wrzesień
– klubowe zawody strzeleckie (mk – KSS LOK)
– zawody strzeleckie biznesmenów (mk – KSS LOK)
* październik
– Jesienne Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej (mk – KSS LOK)
– jesienne zawody strzeleckie klasy powszechnej (mk – KSS LOK + WESTOL)
* listopad
– Zawody Strzeleckie o Puchar Niepodległości (pn – KSS LOK)
* grudzień
– międzyszkolna liga strzelecka (pn – KSS LOK + KO)
(pn – broń pneumatyczna, mk – broń sportowa)
Powyższe zawody to imprezy masowe bądź eliminacje do imprez ZG LOK (Mistrzostwa Polski LOK juniorów, i juniorów młodszych oraz Pucharu Prezesa ZG LOK), imprez Łódzkiego Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego (Puchar Wyzwolenia Łodzi, Puchar Merkurego, Puchar Wiosny, Spartakiada Młodzieży, Mistrzostw Makroregionu Centralnego młodzików, Puchar Niepodległości i Mistrzostw ŁOZSS) czy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Pucharu Prezesa PZSS, Pucharu Polski).
Tak bogaty kalendarz imprez umożliwiał udział w nich każdemu członkowi klubu oraz w przypadku imprez masowych również mieszkańcom miasta Kalisza i województwa kaliskiego i ościennych. Członkowie klubu występowali ponadto; Czesław Bębel w zawodach strzeleckich władz miast i gmin województwa kaliskiego, Stanisław Tomczak i Henryk Kubik w reprezentacji KWP na zawodach wojewódzkich i centralnych MSW, Tomasza Kwinty, Zbigniewa Lenia, Jana Klauzy, Stanisława Dymarczyka w zawodach strzeleckich bractw kurkowych.
Istotną rolę w propagowaniu strzelectwa odegrało również reaktywowane w 1991 roku Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, które nawiązując do bogatych tradycji, organizuje na wybudowanej przy Wale Bernardyńskim strzelnicy imprezy. Zwłaszcza Europejskie Strzelanie o Srebrną Lilię św. Józefa gromadzi przedstawicieli bractw z Polski oraz delegacje zagraniczne. Od chwili powstania Bractwo współpracuje z KSS LOK (większość braci należy również do klubu) w organizacji imprez.
Z powstaniem Kaliskiego Bractwa wiązała się potrzeba posiadania broni przez jego członków. Możliwe to było dzięki ustanowieniu nowych zasad wydawania pozwoleń przez Komendę Główną Policji i Polski Związek Strzelectwa Sportowego, określających szczegółowy tryb ubiegania się o broń sportową. Prowadzone przygotowania do egzaminów w ŁOZSS osób ubiegających się o wydanie pozwoleń oraz obowiązkowa ich przynależność do KSS LOK, rozszerzyła znacznie szeregi członków, w tym również o przedstawicieli kaliskiego biznesu, wpływając pozytywnie na kondycję finansową klubu. Wiązało się to także z wprowadzeniem nowych konkurencji strzeleckich, odpowiednich dla klasy powszechnej, które stały się trwałym elementem organizowanych imprez.
Najważniejszym był i jest poziom wyszkolenia zawodników, czego wyznacznikiem były uzyskiwane normy na klasy sportowe i w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:
* 1991
– I klasa – Ryszard Rogacki
– III klasa – Stanisław Tomczak, Remigiusz Tomczak
* 1992
– I klasa – Ryszard Rogacki
– III klasa – Stanisław Tomczak, Przemysław Czarczyński
* 1993
– I klasa – Ryszard Rogacki
– II klasa – Dominik Kasprzak
– III klasa – Stanisław Tomczak, Stanisław Krawczyk
* 1994
– I klasa – Ryszard Rogacki
– II klasa – Stanisław Tomczak, Stanisław Krawczyk, Piotr Tomczak, Artur Dębowy, Dominik Kasprzak, Marcin Piaskowski
– III klasa – Marcin Boczek, Paweł Jaśko, Jerzy Krawczyk, Przemysław Czarczyński, Klaudiusz Wojtczak
* 1995
– I klasa – Ryszard Rogacki, Stanisław Krawczyk, Paweł Jaśko
– II klasa – Stanisław Tomczak, Piotr Tomczak, Marcin Boczek, Artur Dębowy, Marcin Piaskowski,
– III klasa – Marcin Paczkowski, Wioletta Marszałek, Tomasz Miklas, Łukasz Cichy, Jerzy Krawczyk.
I chociaż brakowało znaczących wyników w imprezach rangi Mistrzostw Polski oraz mankamentem była mała ilość dziewcząt uprawiających ten sport w klubie to niewątpliwym był stały wzrost poziomu sportowego.
Ważnym czynnikiem regulującym właściwe funkcjonowanie klubu były kadry sędziowskie. Uregulowanie tego zagadnienia oraz powołanie Kolegium Sędziów (przewodniczący Henryk Kubik) sprawiło iż w klubie było 34 sędziów strzelectwa sportowego, w tym; I klasy – 13, II klasy – 8 i III klasy – 13.
W roku 1995 na Okręgowym Zebraniu delegatów ŁOZSS wybrano w skład Zarządu Krzysztofa Grzesiaka.


Przejdź do strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]