Najbliższe zawody

26 Otwarte Mistrzostwa Południowej Wlkp. o puchar TASOMIX

Informacja

Klubowiczu

Zapisz się do naszego newslettera, a na adres email otrzymasz informacje o aktualnościach, najbliższych zawodach, zmianach. Będziesz wiedzieć o wszystkim w pierwszej kolejności.


Zarys historii

zgłoś problem

W klasyfikacji ogólnej klubów w Polsce KSS LOK BURSZTYN plasował się na miejscach od 800 do 1100, natomiast wśród klubów strzeleckich na miejscach od 28 do 40. W ramach województwa kaliskiego; poznańskiego zajmował miejsca od 17 do 35, a w mieście Kaliszu ; 8 miejsce.
Sukcesy sportowe zapoczątkował Robert Niziołek na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Zielonej Górze (dwa srebrne medale) w 1998r., a najwyższe podium wywalczyła Alicja Michalak w Poznaniu w Finale OOM w 2001r. Oboje oraz Tomasz Michalak zakwalifikowali się do Kadry Narodowej Juniorów. Robert Niziołek postanowił studiować na AWF-ie we Wrocławiu i uzyskał czasowe przeniesienie do WKS Śląsk Wrocław, podobnie jak Alicja Michalak.
Wspomniany system sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży kierunkował w naszym klubie proces szkolenia i osiągane sukcesy w początkowym okresie w grupie:
– młodzików:
Robert Niziołek, Krzysztof Boczek, Magdalena Piekarska, Magdalena Łysenko, Katarzyna Podolska, Łukasz Cichy, Anna Molka, Aleksandra Majtas, Marcin Majtas, Dawid Kapkowski, Mariusz Brodziak, Katarzyna Holajda, Anna Urbaniak, Tomasz Tomaszewski, Marta Szmaja, Remigiusz Karyś, Jakub Dominiak, Łukasz Maślaczyk, Dawid Marciniak
– juniorów młodszych:
Paweł Jaśko, Marcin Boczek, Artur Dębowy, Marcin Piaskowski, Piotr Niziołek, Wioletta Marszałek, Tomasz Miklas, Arkadiusz Witczak, Magdalena Sobczak, Robert Niziołek, Anna Molka, Aleksandra i Marcin Majtas, Marcin Krawczyk, Dawid Kapkowski, Karol Paterski, Krzysztof Boczek, Magda Piekarska, Katarzyna Holajda, Mariusz Brodziak, Jakub Dominiak, Tomasz Tomaszewski, Alicja Michalak.
Niestety okres edukacji w szkole średniej w większości kończył zainteresowanie sportowe zawodniczek i zawodników i w grupie młodzieżowców dotychczas nie wystąpili reprezentanci klubu. Należy podkreślić wytrwałość w grupie seniorów Stanisława Krawczyka i Ryszarda Rogackiego, którzy obok Stanisława Tomczaka i Zbigniewa Lenia z powodzeniem uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn oraz innych imprezach pełniąc jednocześnie rolę kierowników, trenerów uczestniczącej w zawodach młodzieży.
Wzrost poziomu sportowego reprezentantów Klubu wymagał dostosowania najnowocześniejszej broni i sprzętu strzeleckiego. Dzięki uzyskanym dotacjom i pomocy sponsorów udało się zakupić odpowiednie stroje strzeleckie oraz każdego roku zakupywać lub nabywać min. 1 sztukę broni, a dzięki ofiarnej pomocy Józefa Lewandowskiego pozostała broń jest regularnie naprawiana. Niezbędnym też okazało się przekazanie samochodu NYSA przez firmę ROLMEX, który służył i służy do dziś do przewozu młodzieży na zawody strzeleckie. W 2005r. drugi samochód klubowy NYSA podarował Krzysztof Jarzyna, ale podjęto zbiórkę środków na sprawniejszy i nowocześniejszy samochód do przewozu młodzieży na zawody. W tym miejscu należy wymienić zaangażowanie Stanisława Krawczyka, Stanisława Majtasa i Stanisława Cieśli, którzy zabezpieczali udział młodzieży w zawodach, a w ciągu każdego roku obejmowały ok. 30 imprez, z ważniejszych wymienić należy:
– Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn (pn)
– Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn (mk)
– Mistrzostwa Polski juniorów (pn + mk)
– Mistrzostwa Polski juniorów (śr)
– Finał OOM (pn + mk + śr) i eliminacje do finału:
– Puchar Prezesa PZSS
– Złoty Muszkiet, Złota Krócica, Złoty Rzutek
– Makroregionalne (międzywojewódzkie) Zawody
– I-III rundy oraz Finał Pucharu Polski
– Zawody klasyfikacyjne PZSS (pn)
– Makroregionalne(Międzywojewódzkie) Mistrzostwa Młodzików (pn + mk + śr)
– Mistrzostwa LOK młodzików i juniorów (pn + mk)
– Mistrzostwa LOK juniorów i seniorów (pn + mk)
– Ogólnopolskie Zawody Kobiet (pn)
– Ogólnopolskie Zawody – puchar TOMITEX (pn)
– Puchar Wyzwolenia
– Puchar Merkurego
– Puchar Wiosny
– Puchar Niepodległości
Zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania Członków z 2003r. powołano sekcję śrutową i wystąpiono do PZSS o rozszerzenie licencji klubowej na broń śrutową oraz broń centralnego zapłonu. Pozwoliło to w oparciu o strzelnicę myśliwską Wolica k/Kalisza rozpocząć proces szkolenia dzieci i młodzieży także w dyscyplinach śrutowych. Efekty przyszły nadspodziewanie szybko, Tomasz Michalak zapoczątkował sukcesy na FOOM w Gdańsku w 2003r., a w ślad za nim podążała grupa uzdolnionych zawodników i zawodniczek; Marzena Leśna, Wioletta Duliba, Tomasz i Edyta Pawlak, Dawid Marciniak, Marek Wolarz, Ewelina Kuświk i wielu innych. Należy podkreślić zasługi Stanisława Majtasa, trenera, kierowcę i opiekuna tej sekcji, która trenuje i osiąga sukcesy w oparciu o jego prywatną broń, rodziców zawodników, bowiem do 2004r. klubowi nie udało się uzyskać pozwolenia na jej zakup. Stan ten zmienił się w 2005r., kiedy to dzięki dotacji WZSS zakupiono 3 sztuki broni, a także 2 sztuki broni centralnego zapłonu.
Obok działalności wyczynowej, podstawowej formy działania Klubu od 1993r. w klubie funkcjonują tzw. zawodnicy grupy powszechnej, członkowie klubu posiadający własną broń małokalibrową, a od 2004r. także śrutową i centralnego zapłonu. Stanowią oni znaczącą większość członków, którzy w oparciu o obowiązujące przepisy maja prawo ubiegania się i zakup w/w rodzajów broni. Rokrocznie 15-20 osób przystępuje do egzaminu na patent strzelecki PZSS, co stanowi pierwszy krok w tym zakresie. Prawo posiadani broni nakłada także określone obowiązki i niezrozumienie ich zmusiło Zarząd do rokrocznego skreślania z listy członków, głównie z powodu nieuregulowania składek członkowskich, co jednoznacznie związane było z pozbawieniem ich prawa do posiadania broni. Zdecydowana większość jednak grupy powszechnej właściwie interpretuje prawa i obowiązki w tym zakresie, a Zarząd Klubu rokrocznie wzbogaca kalendarz imprez dla nich przeznaczonych. Z tego zainteresowania bronią większego kalibru wynika też współpraca z Klubem Oficerów Rezerwy LOK Komunalni w Kaliszu i wspólne wystawianie reprezentacji miasta Kalisza na zawody strzeleckie rezerwistów i osiągane tym zakresie sukcesy z udziałem: Stanisława Krawczyka, Kazimierza Pawliczaka, Zbigniewa Lenia, Janusza Malanowskiego, Tomasza Kwinty, Henryka Kubika. Ich znaczący udział w imprezach krajowych, a także międzynarodowych zawodach rezerwistów NATO w Kerpen (RFN), gdzie drużyna uplasowała się na V miejscu (II miejsce w grupie drużyn zagranicznych) i I miejsce indywidualne Stanisława Krawczyka.
Wraz z rosnącą ilością prywatnej broni grupy powszechnej należy przypuszczać, iż w tej grupie odnosić będziemy sukcesy sportowe, także w rywalizacji sportowej WZSS i PZSS.
Kalendarz imprez ulegał rokrocznym modyfikacjom i dostosowaniem do potrzeb i oczekiwań członków i obecnie obejmuje:
* Styczeń:
– Zawody Strzeleckie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – ZSME (pn)
* Luty:
– Drużynowe Zawody Strzeleckie – ZSGH (pn)
* Marzec:
– Zawody Strzeleckie o Wielkanocne Jajo dobrodziejów strzelnicy – ZSME (pn)
– Mistrzostwa KSS LOK BURSZTYN – ZSME (pn)
* Kwiecień:
– Zawody Strzeleckie o Puchar Wiosny – Bractwo Kurkowe (cz)
* Maj:
– Mistrzostwa KSS LOK BURSZTYN – Bractwo Kurkowe (mk + cz)
* Czerwiec:
– Mistrzostwa KSS LOK BURSZTYN – Wolica (śr)
* Sierpień:
– Zawody Strzeleckie Rezerwistów WP z okazji Święta WP – Bractwo Kurkowe (mk + cz)
* Wrzesień:
– Zawody Strzeleckie Złota Jesień o Puchar TOMPOL – Wolica (mk + cz + śr)
* Październik:
– Jesienne Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej – Wolica (mk + cz + śr)
* Listopad:
– Zawody Strzeleckie o Puchar Niepodległości – ZSME (pn)
– Zawody Strzeleckie o Puchar Niepodległości – Bractwo Kurkowe (mk)
* Grudzień:
– Mikołajkowe Zawody Strzeleckie grupy powszechnej – Bractwo Kurkowe (mk)
– Świąteczne Zawody Szkół Średnich miasta i powiatu kaliskiego – ZSME (pn)
– Zawody – Strzeleckie Pudło – Zakończenie roku – ZSME (pn)
Kalendarz imprez uzupełniają współorganizowane ponadto:
– pięciorundowa Międzyszkolna Liga Strzelecka – maj
– czterorundowa Międzyzakładowa Liga Strzelecka – maj
– Mistrzostwa IV LO, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Koła LOK w Mycielinie ZBZŻ i ORWP, OHP oraz wielu imprez masowych w ramach Akcji Zima i Lato, w których rokrocznie uczestniczyło ok. 3000 osób.
Wśród wymienionych imprez i zawodów najbardziej prestiżową i znaną są Jesienne Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej, które rozgrywane są od 1962r. i w 2005r. odbędzie się ich 45 edycja. Zawody te organizowane są przez ZR LOK i KSS LOK BURSZTYN pod patronatem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego (od 2000r.) o puchary: Prezydenta Miasta Kalisza, Starosty Powiatu Kaliskiego i Redakcji Ziemi Kaliskiej. Z racji masowego charakteru (ok. 300 uczestników) oraz połączenia amatorskiego i wyczynowego poziomu sportowego stanowi swoiste święto strzeleckie w Kaliszu i regionie tradycyjnie w październiku każdego roku.
Realizacja kalendarza imprez strzeleckich była możliwa dzięki zaangażowaniu doświadczonych sędziów strzelectwa sportowego, których profesjonalizm pozwala na obiektywną i bezkonfliktową obsługę zawodów. Powoływani są także do prowadzenia centralnych i wojewódzkich zawodów LOK. Są to: – klasa państwowa; Stanisław Majtas
– klasa pierwsza; Czesław Bębel, Stanisław Cieśla, Krzysztof Grzesiak, Sławomir Juraszek, Stefan Kaziród, Henryk Kubik, Tomasz Kwinta, Józef Lewandowski, Janusz Paś, Jerzy Sawczyn, Ryszard Senkowski, Wojciech Tomalak, Stanisław Tomczak, Mieczysław Wiśniewski
– klasa druga; Mateusz Grzesiak, Stanisław Krawczyk, Andrzej Witoński, Krzysztof Woźniak
– klasa trzecia; Zbigniew Kałużny, Zbigniew Leń, Adam Mucha.
Warto także wymienić sukcesy członków KSS LOK BURSZTYN uczestniczących w różnorodnych imprezach strzeleckich centralnych i wojewódzkich i zajmujących czołowe miejsca:
– centralne zawody zakładów komunikacji miejskiej o Srebrna Paterę; Ryszard Rogacki, Kazimierz Pawliczak, Janusz Malanowski (KLA Kalisz)
– centralna spartakiada zakładów wodociągów i kanalizacji; Jarosław Fabisiak PWiK Kalisz
– Strzeleckie Mistrzostwa Lekarzy; Zbigniew Nowak (I miejsce w 2004r.)
– Wojewódzkie i Centralne Zawody Policji; Stanisław Tomczak, Henryk Kubik, Sławomir Juraszek
– Wojewódzkie Zawody Srebrne Muszkiety drużyny ZSG-H; Sylwia Drążek i Anna Pietrzak, ZSME; Łukasz Maślaczyk, Mariusz Brodziak, Jakub Dominiak, Grzegorz Szczech
– Wojewódzkie Zawody KZR LOK; Stanisław Krawczyk, Zbigniew Leń, Kazimierz Pawliczak, Janusz Malanowski
– Zawody brackie; Zbigniew Leń, Jan Klauza.
Realizacja tych osobistych zamierzeń możliwa była dzięki szczególnemu zaangażowaniu członków klubu, stan w poszczególnych latach przedstawiał się następująco:
Rok
Ilość członków
1995
179
1996
169
1997
174
1998
210
1999
212
2000
240
2001
230
2002
238
2003
201
2004
230